Ngày 21.07.2018: Nhường nhịn và nhân hậu

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 12, 14-21.

Khi ấy, các người Biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép rằng:

“Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người. Người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc Người khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh Người”.

NHƯỜNG NHỊN VÀ NHÂN HẬU

Hôm nay, trước những chống đối và phá rối của nhóm Biệt phái, Đức Giêsu đã không chống lại hay trả đũa nhưng chọn cách im lặng và yêu cầu các môn đệ không tiết lộ thân phận của Ngài. Bằng cách này, Ngài dạy các môn đệ sự hiền lành. Bằng cách này, chính hành động của Người lên tiếng còn mạnh mẽ hơn ngàn lời nói, như thánh Matthêu nhắc lại: để ứng nghiệm lời ngôn sứ về Người tôi trung.

Thánh Matthêu cũng thuật lại rằng Đức Giêsu dạy dỗ đám đông và chữa lành tất cả những ai đến với Người. Chính chúng ta cũng được Chúa quan tâm nếu bước đi với Người và để Người bước vào cuộc đời mình bằng chính sự nhường nhịn và nhân hậu đối với những người chống đối chúng ta như thái độ Chúa Giêsu tỏ ra trong trình thuật Tin mừng hôm nay.

Trả lời