Ngày 20.07.2018: Luật Chúa mang lại tự do

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 12, 1-8 

Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người Biệt phái thưa với Người rằng: “Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat”. Người nói với các ông rằng: “Các ông không đọc thấy Ðavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Ðavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? … Vì nếu các ông biết được điều này là, “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ”, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat”.

 

LUẬT CHÚA MANG LẠI TỰ DO

Trước xung đột của những người Biệt phái, Chúa Giêsu đã một lần nữa chỉ ra ý nghĩa của ngày thánh này. Tin mừng Matthêu trình bày: “Con Người làm chủ ngày Sabbat.”

Truyền thống giữ ngày Sabbat trong thời Cựu ước dần dà bị giải thích mang tính bắt buộc và trở thành luật thứ ba trong Mười Giới Răn. Dân Chúa dành một ngày để kính Đức Chúa. Ngày nay, Giáo hội không còn ngày giữ ngày Sabbat, nhưng có Chúa nhật để tưởng niệm Chúa Phục Sinh với tâm tình tạ ơn và vui tươi. Như vậy, tinh thần ngày Sabbat vẫn cón đó như cơ hội để cảm nghiệm và thực thi “lòng nhân từ” hơn là chỉ vì giữ luật buộc.

Trả lời