Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

 

Ngày 24 tháng 6 năm 2018, Chúa nhật XII thường niên năm B, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện mang nhiều ý nghĩa cả về mặt nhân bản lẫn đức tin.
Khởi đầu là buổi chào cờ được diễn ra ngay trong Thánh đường, với sự tham dự của Cha Tuyên úy, Thầy Trợ úy, quý Thầy Huấn giáo, quý Soeur Huấn giáo, các anh chị Huynh trưởng, các em thiếu nhi cùng toàn thể quý cộng đoàn.
Trong phần chia sẻ, Cha Tuyên úy đã kể cho các em thiếu nhi những mẩu chuyện ngắn và qua đó Ngài nhắc nhớ cac em hãy luôn siêng năng cầu nguyện và đặt niệm tin trọn vẹn vào Thiên Chúa và không có việc gì các em làm cho Chúa lại trở nên vô ích.
Kết thúc buổi chào cờ cũng là lúc bài ca nhập lễ vang lên. Vì hôm nay, cũng là ngày sinh nhật của Thánh Gioan Baotixita nên Cha chủ tế đã mượn câu truyện về cuộc đời của Thánh nhân để nhắc nhớ các em thiếu nhi, hãy luôn dũng cảm bên vực điều ngay chính, sẵn sàng tuyên xưng đức tin để từ đó các em sẽ được trọn vẹn trong tình yêu của Thiên Chúa.
Tiếp theo, quý cộng đoàn cùng chứng kiến nghi thức làm phép khăn, nghi thức tuyên hứa Bao Đồng của các em Nghĩa sĩ và Tuyên hứa Huynh Trưởng của các anh chị Dự Trưởng. Kế đến, Đoàn Thiếu Nhi còn tiếp tục cử hành việc phát thưởng tổng kết năm học 2017- 2018 vừa qua.
Cuối cùng, nhân ngày sinh của Thánh Gioan Baotixita, Đoàn Thiếu Nhi đã có những phần quà kỷ niệm gửi đến quý Thầy và Huynh Trưởng đã nhận Thánh Gioan Baotixita là Thánh Quan Thầy. Kính Thưa quý cộng đoàn, năm học đã kết thúc một cách tốt đẹp, trong đó một phần là nhờ lời cầu nguyện của quý công đoàn dành cho Xứ Đoàn chúng con.

Mặc dù năm học đã khép lại, nhưng Xứ Đoàn vẫn còn rất nhiều hoạt động phải hoàn thành. Chúng con rất mong quý cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ chúng con, để chúng con luôn kiên vững với sứ mạng mà Thiên Chúa giao phó. Nhân đây, Xứ Đoàn xin gửi lời chúc mừng đến những thành viên trong cộng đoàn đã nhận Thánh Gioan baotixita là Thánh Quan Thầy. Nguyện Xin Thiên Chúa cùng với lời cầu bầu của Thánh Gioan sẽ đổ tràn muôn hồng ân trên quý cộng đoàn. Amen.

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng
* Phần quà đặc biệt dành cho các em Dự Ấu *

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Ban Truyền Thông TNTT
nguồn: thieunhibachuong.net

Trả lời