Đức Thánh Cha tiếp cảnh sát Italia ở Roma và giới lãnh đạo y tế

 

Đức Thánh Cha tiếp cảnh sát Italia ở Roma và giới lãnh đạo y tếVATICAN. Sáng hôm qua (25-5), ĐTC đã tiếp kiến 6 ngàn người gồm ban ban chỉ và các nhân viên sở cảnh sát quốc gia ở Roma và ban lãnh đạo trung ương của ngành y tế, cùng với các thân nhân của họ.

Ngỏ lời trong dịp này, ĐTC đề cao vai trò của gia đình trong đời sống con người, quốc gia và xã hội. Gia đình giúp chúng ta vượt thắng những thực tại cay đăng, những đau khổ và kinh nghiệm về sự ác: Chính trong gia đình, trong niềm hiệp thông sự sống và tình thương, mà chúng ta có thể vượt thắng những thực tại đó. Chính trong gia đình mà đức tin được thông truyền.

ĐTC cũng đề cao vai trò của Giáo Hội như người Mẹ giúp các tín hữu vượt thắng những căng thẳng. Ngài nói: ”Noi gương Chúa Giêsu, cả Giáo Hội, trong hành trình thường nhật, cũng trải qua những lo âu và căng thẳng của các gia đình, những xung đột giữa các thế hệ, những bạo lực trong gia đình, những khó khăn kinh tế và công ăn việc làm bấp bênh.. Được Thánh Linh hướng dẫn, Giáo Hội gần gũi các gia đình như người bạn đồng hành, nhất là các gia đình đang trải qua khủng hoảng, hoặc sống trong đau thương, để chỉ dẫn cho các gia đình mục tiêu chung cục, nơi mà sự chết và đau khổ sẽ vĩnh viễn tan biến”.

ĐTC cũng nhận xét rằng, trong tư cách là các nhân viên cảnh sát, ”anh chị em cũng liên tục cảm nghiệm trong công việc, trong các cuộc điều tra hoặc trên đường phố, những thực tại đau thương. Chính kinh nghiệm gia đình cũng giúp anh chị em trong lãnh vực này, vì gia đình mang lại sự quân bình con người, sự khôn ngoan và các giá trị tham chiếu. Một gia đình tốt cũng thông truyền các giá trị công dân, giáo dục giúp cảm thấy mỗi ngừơi là thành phần của một xã hội và cư xử như những công dân lương thiện và trung thành”. (Rei 25-5-2018)

 G. Trần Đức Anh OP

 

 

Trả lời