Ngày 21.05.2018: Chay tịnh và cầu nguyện

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 9, 14-29

Khi ấy, một người trong đám đông lên tiếng: “Lạy Thầy, tôi đem đến cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực”. Người đáp lại: “… đem nó lại đây cho Ta”. Và người ta đem nó đến.

Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội… Người nạt thần ô uế rằng: “Hỡi thần câm điếc, Ta truyền cho mi: hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa”. Sau khi kêu thét và dằn vật đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói: “Nó chết rồi”. Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy và nó đứng lên.

Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó?” Người đáp: “Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay”.

CHAY TỊNH VÀ CẦU NGUYỆN

Việc thực hành đức tin trong các gia đình Công giáo Việt Nam đang có vấn đề. Dường như, ngày nay nhiều người chỉ giữ đạo ở mức tối thiểu mà quên đi vấn đề cốt lõi là sống đạo. Tất cả dẫn đến một đời sống đạo hình thức và đức tin sa sút. Nhưng trên hết, hãy hâm nóng lại bằng đời sống cầu nguyện và chay tịnh. Đó là phương dược tuyệt hảo có thể phục hồi đời sống tâm linh cho chúng ta.

Trả lời