Ngày 29.04.2018: Gắn bó với Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 15, 1-8.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì… Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

GẮN BÓ VỚI CHÚA

Đức Giêsu là cây nho và chúng ta là cành. Khi gắn bó với Người, chúng ta sinh quả sự sống bởi chính Người là sự sống. Cũng vậy, các bậc cha mẹ Kitô hữu trổ sinh sự sống hữu hiệu qua việc sinh sản và giáo dục con cái mình.

Khi sinh sản con cái, chúng ta sinh sản có trách nhiệm và giáo dục con cái đầy đủ không chỉ thể lý nhưng giáo dục một cách toàn diện từ thể lý, tinh thần và tâm linh.

Một khi làm được như thế, chúng ta biết rằng, mình sống gắn bó với Chúa như cành nho gắn liền với cây nho. Lạy Chúa, xin cho các bậc cha mẹ trở nên cành nho sự sống. Amen

 

Trả lời