Thông Báo Nhận Ơn Gọi Đa Minh Nội Trú 2018

Ngày  họp mặt Ơn Gọi Đa Minh Năm 2018 được tổ chức vào 2 thời gian và địa điểm như sau:
1. Chúa Nhật, 24.06.2018, tại Thỉnh Viện Đa Minh: 70/1 Tổ 1, KP. Bình Đường 3, P. An Bình, Tx. Dĩ An, Bình Dương.
2. Thứ Năm, 28.06.2018, tại Tu xá Vinh Sơn – Cát Đàm: xã Đông Hoà, thành phố Thái Bình.
Thông Báo Nhận Ơn Gọi Đa Minh Nội Trú 2018
Thông Báo Nhận Ơn Gọi Đa Minh Nội Trú 2018
Thông Báo Nhận Ơn Gọi Đa Minh Nội Trú 2018Tải bản giới thiệu trên bản PDF tại đây!

Trả lời