Ngày 24.04.2018: Mục tử nhân lành

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 10, 22-30

Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Ðức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Ðiều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”.

MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Chúa Giêsu là chủ chiên và Người biết rõ từng con. Không những biết rõ mà còn để mùi chiên vương trên mình. Người đã nên một với chiên như nên một với Cha khi đón nhận hết thảy những gì là của chiên trừ tội lỗi. Người dẫn chiên về cùng Cha là cội nguồn sự sống để cho chiên được sống đời đời. Quả là ân phúc khi chúng ta được Chúa Giêsu làm chủ chiên.

Chúng ta cầu nguyện cho các cha mẹ trẻ sống giữa một thế hệ ngại sinh con vì sợ con cái làm vướng bận. Nghĩa là, họ không muốn vương mùi con cái mà chỉ thích thỏa mãn bản thân. Hãy cầu nguyện cho họ kẻo nay mai xã hội sẽ chết!

 

Trả lời