Ngày 18.04.2018: Cơn đói niềm tin

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 35-40

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Ðấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời”.

CƠN ĐÓI NIỀM TIN

Đói ăn khát uống là nhu cầu thực tế của con người. Ăn gì rồi cũng đói. Song, thứ mà người Việt chúng ta ngày nay đang đói trầm trọng, đó là đói niềm tin. Đói niềm tin này xuất phát từ chủ nghĩa vật chất và vô thần. Nếu tin có thần thánh họ đã tin có đời sau. Tin có đời sau thì con người đã bớt đi phần con để lo cho phần người mà tiến lên trong đời sống tâm linh. Là Kitô hữu Việt Nam, chúng ta tin vào Chúa Giêsu, sống đạo bác ái của Người, chúng ta có rơi vào cuộc khủng hoảng này?

Ước gì, mỗi gia đình Kitô giáo biết siêng năng “ăn” Lời Chúa trong mỗi giờ kinh tối, và đón lấy Thánh Thể trong thánh lễ mỗi ngày để không bị cuốn đi trong cơn lốc khủng hoảng niềm tin. Đó là lương thực đảm bảo sự sống đời đời cho ta.

Trả lời