Clip: Giới thiệu Ơn Gọi Đa Minh

 

 

Clip: Giới thiệu Ơn Gọi Đa MinhDòng Đaminh còn gọi là Dòng Anh Em Giảng Thuyết, do thánh Đaminh sáng lập năm 1216 tại Toulouse, nước Pháp. Trụ sở hiện nay của Dòng tại Tu viện Santa Sabina, Roma.

Giữa thế kỷ XVI, trên 10 anh em Đaminh đã đặt chân trên đất Việt Nam (1550-1588).

Năm 1676, nhận lời mời của đức cha Lambert de la Motte, và François Pallu, hội Thừa sai Paris, Dòng chính thức nhận sứ mạng truyền giáo tại Đàng Ngoài, khởi đầu cho sự hiện diện liên tục của 243 thừa sai Tỉnh dòng Mân Côi, Tây Ban Nha, và 42 thừa sai tỉnh dòng Lyon, Pháp.

Từ năm 1756 đến 1960, Dòng đặc trách vùng tả ngạn sông Hồng, nay là năm giáo phận: Hải Phòng, Bùi Chu, Thái Bình, Bắc Ninh và Lạng Sơn. Với 37 giám mục : 30 Tây Ban Nha, 1 Ý, 3 Pháp, 3 Việt.

Trong số 117 hiển thánh tử đạo tại Việt Nam, có 38 vị thuộc gia đình Đaminh : gồm 6 Giám mục, 19 linh mục, 6 thày giảng, 7 giáo dân.

Ngày 18.3.1967, tỉnh dòng Đaminh Việt Nam được thành lập với danh hiệu “Nữ Vương các thánh Tử đạo Việt Nam”, hoạt động song song với phụ tỉnh Đaminh Lyon, cho đến ngày hợp nhất năm 1999.

 

 

Để hiểu thêm mời đọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời