Ngày 10.04.2018: Sinh lại trong Thánh Thần

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 3, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

Nicôđêmô hỏi lại rằng: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” Chúa Giêsu đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Ðiều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”.

SINH LẠI TRONG THÁNH THẦN

Thử thách của đôi bạn sống giai đoạn đầu của hôn nhân vốn đã lớn, thử thách của đôi bạn sống hôn nhân khác đạo còn cao bội phần. Khó khăn tăng lên khi đứa con chào đời và quyết định cho con sinh lại nhờ bí tích Thánh tẩy hay không. Vì vậy, cần có sự thống nhất trước giữa hai bên. Chính họ, phía Công giáo cần sống đức tin Kitô cách chân thành và mỗi ngày cần được sinh lại trong Thánh Thần mới mong giữ gìn hạnh phúc và gieo mầm đức tin cho con cái mình.

Trả lời