Ngày 07.04.2018: Gia đình loan báo Chúa Phục Sinh

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 16, 9-15

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một Tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin mừng cho muôn loài”.

GIA ĐÌNH LOAN BÁO CHÚA PHỤC SINH

Tin mừng Phục Sinh luôn cần được loan báo. Loan báo trước tiên cho anh em mình rồi đến muôn loài thụ tạo. Loan báo không phải bởi mình hơn thua với những tôn giáo khác, nhưng bởi đó là lệnh truyền của Thầy – là tình yêu và niềm vui muốn sẻ chia – là ý thức ơn cứ độ không chỉ dành cho con người nhưng cho muôn loài thọ sinh như thánh Phaolô nói: muôn loài những rên siết cho đến khi Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta ngự đến.

Lạy Chúa Giêsu, xin biến mỗi gia đình thành cộng đoàn loan báo Tin mừng cứu độ của Chúa. Amen.

Trả lời