Ngày 08.04.2018: Khoa học và đức tin

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 20, 19-31

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”…

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.

KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN

Hôm nay, Tông đồ Tôma cứng lòng đã được Thầy đáp ứng cho xem tay và cạnh sườn. Mới nghe lời Thầy nói – chưa kịp động chạm – ông đã thốt lên: Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa của con. Tình yêu kỳ cùng của thầy Giêsu đã thắng môn sinh.

Ông Tôma cứng lòng không phải vì không tin nhưng vì ông muốn kiểm chứng. Đó là đầu óc khoa học, nhưng khoa học phải dừng lại khi đối diện với mầu nhiệm phục sinh. Chỉ đức tin và tình yêu mới giúp ta khám phá được mầu nhiệm sự sống. Đó cũng là điều cha mẹ cần chia sẻ với con cái trong thời buổi tri thức và thực dụng hôm nay. Thời buổi mà nhiều người coi đức tin và đời sống tôn giáo như là thứ gì đó vô bổ và mất thì giờ.

Lạy Chúa, xin hãy hòa hợp đức tin và lý trí trong mỗi người chúng con.

Trả lời