Thơ: Thánh Cả Giuse

 

Thơ: Thánh Cả GiuseKhi xưa còn ở thế gian

Cha vui chấp nhận gian nan đủ điều

Khó khăn vất vả trăm chiều

Một lòng tín thác, cậy trông, vâng lời.

Dưỡng nuôi chăm sóc Chúa Trời

Mến yêu gìn giữ bạn đời khiết trinh

Sẵn sàng từ bỏ ý riêng

Thi hành ý Chúa, vâng nghe lẹ làng.

Tự nguyện sống giữa người nghèo

Sẻ chia thân phận lầm than khốn cùng

Nghèo khổ ai chạy đến xin

Cha luôn giúp đỡ, ủi an vỗ về.

Lặng thinh suy niệm Lời Người

Dâng mình làm lễ tế dâng bàn thờ

Tin Mừng Chúa đến muôn phương

Thánh Gia Thất mãi nêu gương sáng ngời.

Mary Mai Le

 

Trả lời