Ngày 25.02.2018: Đây là Con Ta yêu dấu

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 9, 1-9

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.

ĐÂY LÀ CON TA YÊU DẤU

Nhiều người nhận định rằng: hôn nhân là điểm kết thúc của tình yêu vì nó làm cho đôi bạn chẳng còn thời gian dành cho nhau. Nhưng với Kitô giáo, hôn nhân là sự thăng hoa của tình yêu. Tình yêu chuyển từ tình yêu đôi lứa sang tình yêu gia đình và đi vào tương quan chằng chịt hai bên họ hàng. Một tình yêu làm cho cả hai sống mở hơn và cùng nhau hoàn thiện ơn gọi Kitô hữu của mình. Đôi bạn, cùng với gia đình dòng họ hai bên, trở thành những người giúp nhau sống đức tin Kitô giáo và gìn giữ đức tin đó trong gia đình nhỏ bé của mình ngõ hầu, mỗi người được biến đổi và xứng đáng nhận lời tuyên dương của Chúa: “Đây là con ta yêu dấu, con đẹp lòng ta mọi đàng”.

Trả lời