Ngày 24.02.2018: Sống thánh

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 5, 43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.

SỐNG THÁNH

Sự hoàn thiện Kitô giáo không phải chỉ là không làm điều xấu, nhưng là một tình yêu không biên giới. Tôi yêu hết thảy, kể cả kè thù địch với tôi. Vì vậy, khi tiến tới với nhau trong đời sống hôn nhân, vốn xây dựng trên nền tảng tình yêu, đôi bạn càng phải yêu nhau và làm cho nhau nên hoàn thiện hơn. Đôi bạn là con đường và là tấm gương soi để cùng nhau nên thánh và nên hoàn thiện như lời mời gọi nên hoàn thiện của Cha trên trời.

Lạy Chúa, xin tuôn tràn sự thánh thiện của Người trên các gia đình, nhất là những đôi bạn vừa chập chững sống đời hôn nhân.

Trả lời