TH online 27: Thừa tác viên và thụ nhân của BTTS

 

Thần học online:

Bí tích Thêm Sức

Bài 4: Thừa tác viên và thụ nhân của BTTS

TH online 27: Thừa tác viên và thụ nhân của BTTSTrong lịch sử, khi nói về thừa tác viên của bí tích Thêm Sức, đã có những lập trường trái nghịch nhau. Có người cho rằng truyền thống của Giáo hội Công giáo dành riêng cho giám mục quyền cử hành bí tích Thêm Sức là điều không đúng; có những người lại có tư tưởng cực đoan ngược lại khi cho rằng không những giám mục là thừa tác viên mà cả sự hiện diện của ngài cũng là yếu tố cấu thành dấu hiệu bí tích, do vậy, không có giám mục hiện diện là bí tích Thêm Sức không thành.

Thực ra, chúng ta cần phải phân định, tham chiếu những giáo huấn và truyền thống đúng đắn của Hội thánh. Công đồng Florence (1438-1445) quy định rằng lúc bình thường, thừa tác viên của bí tích Thêm Sức là giám mục; tuy nhiên trong vài trường hợp vì lý do chính đáng và cực khẩn, Tòa thánh cho phép một linh mục bình thường cũng được ban bí tích Thêm Sức, với dầu xức do một giám mục đã thánh hiến.[1]

Giáo huấn của Công đồng Florence được Công đồng Trentô (1545-1563) tái khẳng định lại trong điều khoản tín lý về bí tích Thêm Sức, khóa 7, 1547: “Kẻ nào nói rằng thừa tác viên bình thường cử hành phép Thêm Sức không những là một mình giám mục mà còn là bất cứ linh mục thường nào, kẻ đó phải bị trục xuất.”[2]

Công đồng Vaticanô II trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân, số 26, đã không thêm vào điều gì mới mẻ nhưng tái khẳng định giám mục là đấng có quyền uyên nguyên cử hành bí tích Thêm Sức.

Giáo luật hiện hành, điều 882 quy định thừa tác viên thường lệ của bí tích Thêm Sức là giám mục, và những linh mục có năng quyền do luật phổ quát hoặc do ơn riêng được thẩm quyền ban. Giám mục ban bí tích Thêm Sức thành sự ở bất cứ nơi nào, nhưng chỉ hợp pháp trong lãnh thổ của ngài, ngoài giáo phận phải được sự chấp thuận của Đấng bản quyền sở tại.[3] Vì giám mục là chủ chăn các linh hồn, là thầy dạy đức tin và là người kế vị các Tông đồ, nên việc ngài ban bí tích Thêm Sức nói lên sự thừa nhận, diễn tả mối liên kết giữa thụ nhân và Hội thánh.

Trong trường hợp ngoại thường, thừa tác viên của bí tích Thêm Sức là những vị do luật chung (Đan viện trưởng, Tổng đại diện) cho phép hoặc do đặc ân của Toà thánh; các linh mục khi cử hành bí tích Thánh Tẩy cho người lớn, hay trẻ em đã đến tuổi khôn, hoặc khi nhận người lớn đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy thành sự vào thông hiệp với Hội thánh.[4]

 TH online 27: Thừa tác viên và thụ nhân của BTTS

Lễ Thêm sức 2011: Click để xem hình lớn

 

 


[1] Xc. Ds 1317 tt; Bearbeitet von Günter Koch, Bí tích học qua các tác giả, tr. 287-288.

[2] Ds 1628 tt; Bearbeitet von Günter Koch, Bí tích học qua các tác giả, tr. 289.

[3] Xc. Giáo luật, đ. 886, §2.

[4] Xc. Giáo luật, đ. 883.

Trả lời