Đức Hồng Y Parolin bênh vực thương thuyết với Trung Quốc

 

Đức Hồng Y Parolin bênh vực thương thuyết với Trung QuốcROMA. ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, bênh vực việc Tòa Thánh thương thuyết với Nhà Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Vatican Insider, truyền đi hôm 31-1-2017, ĐHY Parolin như trả lời cho những phê bình của ĐHY Giuse Trần Nhật Quân, nguyên GM Hong Kong, cho rằng Vatican ”đầu hàng Nhà Nước Trung Quốc” khi ép 2 GM thầm lặng phải nhường chỗ cho 2 GM bất hợp pháp được Nhà Nước Trung Quốc công nhận.

ĐHY Parolin giải thích rằng cuộc đối thoại của Tòa Thánh với Bắc Kinh nhắm giúp các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc ”cảm thấy mình hoàn toàn là Công Giáo và đồng thời hoàn toàn là Trung Hoa.. Tòa Thánh tìm kiếm một tổng hợp chân lý và một con đường có thể thực hành được, điều này cần có thời gian và kiên nhẫn. Trong viễn tượng đó, có thể một số người cần phải hy sinh vì thiện ích của Giáo Hội”.

Theo ĐHY Parolin, ở Trung Quốc không có 2 ”Giáo Hội Công Giáo”, nhưng có 2 cộng đồng tín hữu được kêu gọi hòa giải với nhau qua những giải pháp mục vụ thực tế. Để được như thế, có thể cần yêu cầu một số người chịu một hy sinh, lớn hay nhỏ.. ”Mặc dù tất cả không rõ ràng hoặc có thể hiểu được ngay, nhưng cần phải hoạt động trong tinh thần vâng phục con thảo đối với ĐTC”.

Trong cuộc phỏng vấn, ĐHY Quốc vụ khanh không nói rõ đối tượng của sự hy sinh và ai được yêu cầu hy sinh. Nhưng theo báo chí, ĐHY ám chỉ rõ ràng tới những lời trách cứ của ĐHY Trần Nhật Quân về việc Vatican đã yêu cầu các GM hợp pháp hầm trú từ lâu đã 75 tuổi là tuổi về hưuu, nhường chỗ có các GM công khai không được Tòa Thánh nhìn nhận.

ĐHY Parolin tái khẳng định rằng ĐTC đích thân theo dõi những tiếp xúc với chính quyền Trung Quốc. Tất cả các cộng sự viên liên hệ trong vấn đề này đều hành động hòa hợp với ĐTC (Cath.ch 20180131)

 G. Trần Đức Anh OP

 

Trả lời