ĐTC cảnh giác chống dửng dưng đối với nạn bài Do thái

 

ĐTC cảnh giác chống dửng dưng đối với nạn bài Do tháiVATICAN. ĐTC cảnh giác chống lại thái độ dửng dưng trong cuộc chiến đấu chống lại nạn bài Do thái.

Ngài nhấn mạnh điều này trong buổi tiếp kiến sáng hôm 29-1-2018, dành cho 150 tham dự viên Hội nghị quốc tế về trách nhiệm của các quốc gia, các tổ chức công quyền và cá nhân trong cuộc chiến chống lại nạn bài Do thái và những tội ác liên quan đến sự oán ghét, chống Do thái.

ĐTC nhận xét rằng kẻ thù cần chống lại trong cuộc chiến đấu này không phải chỉ là sự oán ghét, dưới mọi hình thức, nhưng còn là sự dửng dưng, ở căn cội thái độ oán ghét ấy, vì sự dửng dưng làm tê liệt và cản trở thực thi điều đúng đắn, dù người ta biết đó là điều đúng”.

ĐTC đặt câu hỏi: đứng trước virus dửng dưng, đâu là thuốc chủng ngừa cần phải sử dụng? Ngài trả lời: trước tiên là ký ức: ký ức là chìa khóa tiến vào tương lai, và trách nhiệm của chúng ta là dạy ký ức một cách xứng đáng cho các thế hệ trẻ.

ĐTC giải thích rằng vấn đề ở đây không phải chỉ là trở lại quá khứ. Tương lai chung của người Do thái và Kitô hữu đòi chúng ta phải nhớ, vì không có tương lai nếu không có ký ức. Chính lịch sử là ký ức tương lai”.

Và ĐTC kết luận rằng: ”Chúng ta hãy giúp đỡ nhau phát triển một nền văn hóa trách nhiệm, văn hóa về ký ức và sự gần gũi; chúng ta hãy thiết lập một liên minh với nhau chống lại sự dửng dưng. Trợ lực trong vấn đề này chắc chắn là phải tăng cường thông tin, và nhất là tăng cường việc huấn luyện, là điều quan trọng hơn. Cần cấp thiết giáo dục các thế hệ trẻ để họ tích cực dấn thân trong cuộc chiến chống lại oán ghét và kỳ thị, vượt thắng những đối nghịch trong quá khứ và không bao giờ mệt mỏi trong việc tìm kiếm tha nhân” (Rei 29-2-2018)

 (Radiovatican)

Trả lời