Ngày 31.01.2018: Hãy thôi loại trừ

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 6,1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabát, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông nầy được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông nầy chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” Và họ vấp phạm vì Người.

Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị kinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”.

Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.

HÃY THÔI LOẠI TRỪ

Hôm nay, những người thân của thầy Giêsu, bên cạnh sự ngạc nhiên lại là sự loại trừ. Họ sống mãi với hình ảnh và ấn tượng về thầy Giêsu trước đó hơn thầy Giêsu hiện tại. Họ đóng khung Thầy lại và muốn Thầy vẫn mãi là Giêsu của ngày hôm qua. Cảnh tượng này vẫn xảy ra trong gia đình khi chúng ta muốn áp đặt ai đó vào một hình tượng cố định do mình vẽ ra. Bất kỳ sự áp đặt nào cũng dẫn đến sự chết. Muốn thoát khỏi sự chết, chúng ta cần nhìn thấy sự mới mẻ và biết ngạc nhiên về người chung quanh, nhất là người bạn đời của mình. Hãy biết tán thưởng khi bạn đời làm điều tốt hơn là dè bỉu về quá khứ của họ. Hãy cùng nhau khám phá sự mới mẻ trong cuộc đời nhau. Xin Chúa giúp chúng ta làm được điều đó.

Trả lời