Ngày 21.01.2018: Sám hối

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 1, 14-20

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng “. Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

SÁM HỐI

Sám hối là một hành động dứt khoát và cương quyết như các Tông đồ đầu tiên bước theo Chúa hôm nay. Đó là một khao khát thay đổi ngay tức khắc trong ánh nhìn và lối sống, nhất là sống theo Tin mừng Giêsu. Khát khao có đó nhưng chúng ta vẫn đầy bất toàn. Dẫu bất toàn ta luôn vững tin rằng: Chúa kiên nhẫn và sử dụng tất cả những gì có để giúp ta đón nhận và chia sẻ Tin mừng như thầy nói: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”.

Trả lời