Con xin theo Chúa…

 

Con xin theo Chúa…Theo thống kê từ Vatican, tổng số tín hữu Công Giáo đến năm 2015 khoảng 1,3 tỷ người.  Một tỷ ba trăm triệu người theo Chúa quả là con số không nhỏ, không nhỏ so với mười hai vị môn đệ đầu tiên.

“Theo Chúa”, có một bài thánh ca nói đến việc theo Chúa, với những lời ca đã làm không ít người thổn thức, và tự hỏi, rằng: khi theo Chúa, liệu  tôi có “xin theo Chúa suốt đường đời”! Hoặc, tôi có “xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời”!!!

Vâng, quả là một nan đề đối với không ít người trong chúng ta. Thế nhưng, với các môn đệ xưa, tiêu biểu là bốn vị đầu tiên: Simon, An-rê, Gia-cô-bê và  Gio-an, khi nghe Đức Giê-su mời gọi, các vị đã không ngần ngại, bỏ hết mọi sự theo Ngài “suốt đường đời”.

Câu chuyện của bốn vị môn đệ này được thánh sử Mác-cô ghi lại như sau:   “Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. (Mc 1, 14-15).

Rao giảng Tin Mừng không chỉ là loan báo một vài thông điệp, hay lên tiếng truyền dạy một vài lời giáo huấn. Hôm ấy, Đức Giê-su còn đưa ra lời mời gọi, mời gọi một số người theo Ngài.

Tại sao phải làm vậy? Thưa, loan báo Tin Mừng, lại là Tin Mừng cứu độ, cứu độ qua cái chết của mình, Đức Giê-su cần có những người môn đệ, là những người sẽ được  giao trọng trách tiếp tục sứ mạng của Ngài.

Bốn người đã được Đức Giê-su mời gọi. Đầu tiên là ông Si-mon với người anh là ông An-rê. Lúc ấy, hai ông “đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá”. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Không một phút chần chờ, chuyện kể rằng: “Hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người”.

Ôi! có phải là ngẫu nhiên chăng! Tại sao nơi biển hồ lúc đó, có biết bao ngư phủ  đang  vất vả “quăng lưới cá”, nhưng tại sao Ngài lại gọi đích danh Simon và An-rê?

Chưa hết, sau khi gọi hai vị này, thánh sử Mác-cô cho biết: “Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêdê, và người em là Gioan. Hai ông này đang vá lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, và đi theo Người”.

Phải chăng, Đức Giêsu đã biết bốn anh chàng ngư phủ này?Thưa, đúng vậy. Hôm trước, khi ông Gioan tẩy giả thấy Đức Giê-su đi ngang qua và đã giới thiệu các môn đệ của ông ta rằng, Người chính là “Chiên Thiên Chúa”, lập tức, hai trong bốn người được Ngài gọi hôm nay, là ông Anrê và một người môn đệ khác, họ đã đi theo Chúa Giêsu.

Thế nên, ta có thể nghĩ, hai ông đã, một cách nào đó, tiết lộ thân thế và nghề nghiệp của mình. Hơn nữa, hai ông đã đến xem chỗ Chúa Giêsu ở, đã ở lại với Người và đã dẫn em mình đến gặp Người. Vì thế, không ngạc nhiên cho lắm khi Chúa Giêsu gọi đích danh bốn ông.

Không thấy Kinh Thánh ghi lại, nhưng, có lẽ hôm đó, bốn chàng ngư phủ An-rê, Simon, Gia-cô-bê và Gio-an vừa đi theo Chúa Giê-su vừa cất tiếng ca “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” (x.Tv 121, 1).

Vâng, hôm đó, bốn chàng ngư phủ không “đến mà xem” nơi ở của Chúa Giê-su, rồi trở về, nhưng các ông đã đáp lời mời gọi, bỏ hết mọi sự “mà đi theo Người”.

“Các anh hãy theo tôi”…  Phải chăng,  lời mời gọi này cũng là lời mời gọi được Đức Giê-su gửi đến cho mỗi chúng ta? Thưa, đúng vậy.

Mỗi chúng ta, một cách nào đó, trong cuộc đời mình, cũng được Đức Giê-su mời gọi. Tất nhiên, khi đáp lời mời gọi, mà-đi-theo-Ngài, chúng ta cũng phải “bỏ hết mọi sự”.

Đừng nghĩ rằng, Đức Giê-su yêu cầu chúng ta phải “bỏ” công ăn việc làm, bỏ gia đình, bỏ thân bằng quyến thuộc để đi theo Chúa,  như  Simon, Anrê, Giacôbê và Gioan, đã thực hiện năm xưa.

Điều chúng ta phải “từ bỏ”, đó là, từ bỏ “những việc do tính xác thịt gây ra” những việc, “ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén…” (x. Gl 5, 19).

Nói tắt một lời, đó là chúng ta phải từ bỏ những đam mê, những quyến rũ của thế gian là những nguyên nhân dẫn chúng ta xuống hố sâu vực thẳm của cái chết đời đời.

Trong một ý nghĩa cao cả hơn, “bỏ hết mọi sự” có nghĩa là chúng ta dám sống một cuộc sống hy sinh ngay cả bản thân của mình cho chân lý mà chúng ta tin theo. “Bỏ hết mọi sự” có nghĩa là chúng ta dám sống một đời sống phục vụ cho một lý tưởng mà chúng ta đã chọn lựa.

Đừng… đừng bao giờ có tư tưởng chủ bại mà nghĩ rằng: Ôi! theo Chúa sao phải từ bỏ nhiều thứ như thế! Vâng, ngày xưa, niên trưởng Phê-rô, cũng vì ám ảnh chuyện phải  “từ bỏ mọi sự”  nhiều quá, nên đã hỏi Chúa Giê-su, rằng “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?”

Đây, hãy nhớ, hôm đó, Người đã đáp rằng “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử… Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, hay ruộng đất, vì danh Thày, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Mt 19, 27-29).

Được quá nhiều đấy chứ! Thú vị nhất, đó là “sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử…” – xét xử những tên độc tài, những tên tham quan bán nước hại dân v.v.. và v.v… phải không, thưa quý vị? Thế nhưng, đó là chuyện “đời sau”. Còn “đời nay” thì sao?

Thưa, nếu chúng ta từ bỏ những việc do tính xác thịt, (được nêu trên), cái “mất” chẳng bao nhiêu, nhưng cái “được” rất nhiều.

Đó là, chúng ta sẽ có một cơ thể cường tráng trong một tinh thần minh mẫn, và điều tất yếu sẽ xảy ra, cuộc sống đời nay của chúng ta sẽ là một cuộc sống “láng giềng thân thiết, anh em hòa thuận, vợ chồng ý hợp tâm đầu”.

Vâng, giờ đây, chúng ta hãy nghe thêm một lần nữa tiếng mời gọi của Đức Giê-su: “Các anh hãy theo tôi”.

Hãy nhớ rằng, lời mời gọi này không ở thì “quá khứ”. Nó luôn ở thì “hiện tại”. Và chúng ta vẫn được nghe mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Nghe trong thánh lễ (phần phụng vụ Lời Chúa), nghe qua việc đọc thánh kinh.

Chúng ta nghe chứ! Hay ta chỉ nghe những tiếng gọi nơi trần gian, những tiếng gọi của nhục dục, những tiếng gọi của tiền bạc, của danh vọng, của quyền lực, là những tiếng gọi của ma quái, của quỷ thần!!!.

Ôi! Nếu quả là như thế thì hiểm nguy đang chờ chực nơi chúng ta.

Hãy nghe lời Chúa cảnh báo qua môi miệng thánh Phaolô. Vâng, thánh nhân đã nói rằng “thời gian chẳng còn bao lâu nữa… bộ mặt thế gian này đang biến đi” (1Cor 7, 29…31).

“Thế gian này đang biến đi”, phải chăng chính là ngày Chúa trở lại đang gần kề! Câu trả lời, quá rõ. Thế nên, hãy tự hỏi mình, rằng: hôm nay,  ta không chấp nhận “bỏ hết mọi sự” chỉ vì quyến luyến những tiếng gọi của Satan! Hay ta chấp nhận “bỏ hết mọi sự” cho những việc có liên quan đến Tin Mừng Cứu Rỗi, có lợi ích cho công việc “lưới người”?

Nếu chúng ta chấp nhận “bỏ hết mọi sự” cho công việc “lưới người”… Thưa bạn, có gì ngăn trở tôi và bạn hãy cùng cất tiếng nguyện ca, ca rằng: “Này Chúa hỡi, con nguyện xin theo Chúa chẳng khi ngơi. Dù gian truân, con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời… Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài.

Vâng, chúng ta hãy cất tiếng nguyện rằng: Lạy Chúa, “Con xin theo Chúa”

Petrus.tran

 

 

Trả lời