Ngày 04.01.2018: Giúp nhau gặp Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 1,35-42

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: Ðây là Chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu, Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?”

Người đáp: “Hãy đến mà xem”.

Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. Anrê, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá”.

GIÚP NHAU GẶP CHÚA

Gioan đã giới thiệu thầy Giêsu cho môn sinh của mình. Quả thật, Gioan cũng xứng là người thầy khi muốn môn sinh được học hỏi và sống điều tốt đẹp nhất. Đó chính là hạnh phúc của Gioan và hết thảy những ai làm thầy dạy, dù dưới danh nghĩa nào. Nếu không sống được như thế, thầy dạy chỉ là hư danh. Đời sống gia đình cũng thế, đôi bạn trẻ cũng trở thành những người thầy dạy và bạn đời để gọt giũa cho nhau. Cả hai cùng giúp nhau hoàn thiện và là người giới thiệu và dẫn dắt bạn mình đến với Chúa Giêsu, vị thầy muôn thuở đem lại hạnh phúc cho ta.

Trả lời