Ngày 03.01.2018: Xây dựng tổ ấm

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 1,29-34

Khi Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian.

Ðây chính là Ðấng mà tôi đã nói rằng: Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi.

Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước, để Người được tỏ mình ra trong Israel.

Và Gioan đã làm chứng rằng: Tôi đã thấy Thánh Thần như con chim bồ câu từ trời xuống ngự trên Người.

Và trước tôi không biết Người, nhưng Ðấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần.

Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa.

[youtube]VEtiL-hmrhA[/youtube]

 

XÂY DỰNG TỔ ẤM

Gia đình là tổ ấm của tình yêu, mỗi thành viên chính là viên gạch xây nên tổ ấm ấy. Một tổ ấm yêu thương là tổ ấm, nơi đó, con người biết quan tâm chia sẻ và nâng nhau lên đồng thời biết vươn mình ra để sẻ chia trong tương quan cộng đồng khi ý thức mình vừa thuộc về gia đình vừa thuộc về cộng đồng nhân loại. Đâu là thang giá trị giúp con người nhận ra điều đó? Thưa là Đức Ái Kitô giáo. Đó cũng là lời chứng mạnh mẽ và hùng hồn nhất cho thiên hạ biết: Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, Đấng hướng dẫn và điều hòa tất cả mối tương quan của kẻ tin.

 

Trả lời