Ngày 02.01.2018: Sống ơn gọi của chính mình

 

Tin mừng theo thánh Gioan 1,19-28

Ðây là chứng của Gioan, khi những người Dothái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các Thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Ðấng Kitô”.

Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?”

Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”.

“Hay ông là một đấng tiên tri?”

Gioan đáp: “Không phải”.

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?”

Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.

SỐNG ƠN GỌI CỦA CHÍNH MÌNH

Khi dân chúng tưởng Gioan là Đấng Thiên Sai, chính ông đã thẳng thắn tuyên bố: tôi không phải là Đấng Kitô. Đó là niềm hạnh phúc của Gioan vì được sống thật với chính mình trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa.

Cũng vậy, mỗi thành viên trong gia đình, nhất là cách gia đình trẻ cần biết giúp nhau nhận chân giá trị của mình. Chân giá trị không chỉ theo quan niệm nhân sinh nhưng còn là chân giá trị có Thần Khí hướng dẫn. Chính khi đó, mỗi thành viên trong gia đình được là chính mình và cùng giúp nhau thăng tiến và hoàn thiện mình cách trọn hảo nhất có thể.

 

Trả lời