Ngày 01.01.2018: Chiêm ngắm Gia Đình Thánh

 

Tin mừng theo thánh Luca 2, 16-21

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

CHIÊM NGẮM GIA ĐÌNH THÁNH

Khi các mục đồng tới, họ thấy Đức Maria, thánh Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Một hình ảnh thật đẹp về sự sum họp trong gia đình cách đầy đủ và thấm đượm tình yêu. Cảnh sum vầy này đang dần vắng bóng trong đời sống gia đình hiện đại khi việc học và việc làm, lôi mỗi thành viên ra khỏi gia đình. Thậm chí, thay vì mang chính mình trở về nhà để hòa đồng với nhau trong tình thương và sự thấu hiểu, người ta mang công việc và máy móc thông minh hơn mang tình người. Đó là nguồn cơn của sự rạn nứt và đổ vỡ trong tương quan giữa các thành viên trong gia đình.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình, nhất là các gia đình trẻ luôn biết sắp xếp công việc để mỗi thành viên có thể quần tụ và trao cho nhau tình yêu thương như Chúa muốn.

Trả lời