TH online 12 : Tội nguyên tổ và ơn công chính hóa

Thần học online:

Bí tích chuyên biệt

Bài 2: Tội nguyên tổ và ơn công chính hóa

 

TH online 12 : Tội nguyên tổ và ơn công chính hóaTheo tầm nguyên, từ “công chính hóa” được dịch từ chữ “justificatio”, chữ này xuất phát từ chữ “justitia”, nghĩa là công bình, công chính, sự thẳng thắn của trật tự.

Theo nghĩa thông thường, công chính hóa là làm cho lý lẽ của mình thắng lý lẽ của đối phương, làm cho quyền lợi chính đáng của mình được công nhận. Được công chính hóa có nghĩa là trong cơn thử thách hay trong cuộc xung đột, ta không những chứng minh được lòng vô tội, mà còn nói lên được tất cả hành vi của mình là chính đáng; công chính hóa có nghĩa là làm cho đức công bình của mình tỏ lộ ra.

Kinh thánh cho chúng ta sự xác tín rõ ràng rằng nhờ vâng phục và nhờ đức công chính của mình, Đức Giêsu đã đem lại cho nhân loại sự công chính hóa và đức công chính.[1] Chính Người đã sống lại để công chính hóa chúng ta.[2]

[youtube]Pb41yS2toAQ[/youtube]

Theo thánh Phaolô, công chính hóa là ơn nhưng không được ban cho chúng ta qua Đức Giêsu.[3] Trong thư gởi tín hữu Rôma, thánh nhân xác tín rằng:

… cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính.

Lề Luật đã xen vào, để cho sự sa ngã lan tràn; nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.[4] (trích Từ Cạnh Sườn Bị Đâm Thâu, tr 136 – 137)

 


[1] Xc. Rm 5,16-19.

[2] Xc. Rm 4,25.

[3] Xc. Pl 3,9; Gl 3,19.

[4] Rm 5, 18-21.

Trả lời