Ngày 26.12.2017: Trung tín đến cùng

 

Tin Mừng theo thánh Mat-thêu 10, 17-22

Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường. Vì Ta, chúng con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân.

Nhưng khi người ta nộp chúng con, chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì Ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.

TRUNG TÍN ĐẾN CÙNG

Thánh Stêphanô đã trung kiên và đi đến cùng con đường đức tin. Người đã giữ vững đến giây phút cuối cùng và đã được hưởng quả ơn cứu độ. Quả cứu độ ngài không hưởng một mình mà còn sẻ chia cho hết thảy mọi người, trong đó có Phaolô, kẻ đã bách hại mình. Phaolô và Stêphanô xưa kia ở hai chiến tuyến nay trong cùng một chiến tuyến của tình yêu, cùng diện kiến Thiên Chúa và vui hưởng quả ơn cứu độ.

Lạy thánh Stêphanô, xin hãy giúp chúng tôi sống kiên bền đến giây phút cuối cuộc đời. Amen

 

Trả lời