Ngày 27.12.2017: Thấy và tin

 

Tin Mừng theo thánh Gioan 20, 2-8

Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”.

Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.

Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.

THẤY VÀ TIN

Gioan đã thấy và đã tin. Mắt ông đã thấy điều Phêrô thấy nhưng Phêrô chưa thấy. Ông thấy không phải bằng con mắt thể lý nhưng bằng con mắt tình yêu. Tình yêu đã thúc ông chạy nhanh hơn và cũng khiến ông thấy sớm hơn. Tất thảy nhờ tình yêu, nhờ biết tựa đầu và thủ thỉ bên Tình Yêu.

Laỵ thánh Gioan, xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi vượt qua điều mắt thấy để thấy điều cần phải thấy là chính ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho. Amen

 

Trả lời