Ngày 19.12.2017: Tôi có sứ mạng gì?

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca 1, 5-25

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Giacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth…

Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, … Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Giacaria thấy vậy hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông.

Nhưng Thiên Thần nói với ông rằng: “Giacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi.

Elisabéth  vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên trẻ là Gioan.Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc trẻ sinh ra…

Sau những ngày ấy, Elisabéth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong năm tháng, bà nói rằng: “Chúa đã làm cho tôi thế nầy, trong những ngày Người đoái thương, cất nổi khổ nhục tôi khỏi người đời.

TÔI CÓ SỨ MẠNG GÌ?

Mỗi người sinh ra đều có sứ mạng như Gioan hôm nay. Vì thế, đừng ai nói mình vô dụng và sống không có ý nghĩa. Giacaria và Êlisabeth dường như cả đời đau khổ đã cảm nghiệm thế nào là Chúa thương qua việc hạ sinh Gioan, việc người phàm không thể. Gioan đã cho thấy, chính ông sẽ luôn là lời ca tụng Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã nhận ra sứ mạng của mình?

Trả lời