Ngày 18.12.2017: Những khủng hoảng trong đời

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu 1, 18-24

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công chính, không muốn tố cáo Bà, định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

 

NHỮNG KHỦNG HOẢNG TRONG ĐỜI

Sau khi kết thúc khóa dự tòng, rửa tội, các bạn tân tòng thường rơi vào cuộc khủng hoảng đức tin. Có bạn thốt lên rằng: “Giêsu ơi, ông là ai? Ông ra khỏi cuộc đời tôi đi!” Nhưng, kiên trì tìm kiếm bạn gặp lại, gặp lại Giêsu đáng yêu và dễ thương đúng như Người là. Song, điều đó không đảm bảo sẽ không có khủng hoảng trong tương lai.

Những lúc khủng hoảng như thế, chúng ta cùng rút lui vào thinh lặng để nghe xem Chúa muốn gì nơi ta, như Giuse hôm nay.

Trả lời