Ngày 09.12.2017: Cánh tay nối dài của Đức Ái

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (9,35 – 10,1.6-8)

Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo: “Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA ĐỨC ÁI

Mùa vọng, chúng ta đợi chờ chi? Đợi chờ Lòng Thương Xót của Chúa.

Lòng thương xót đã được hứa ngay khi con người sa ngã nay đã đến và chạm vào phận người. Không gì của con người mà không động đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Điều cần là ta biết chạy đến, tức khắc, để Lòng Thương xót mở rộng tay ban và chữa lành. Lòng thương xót muốn chúng ta trở thành cánh tay nối dài của Đức Ái khi biết nhận nhưng không thì cũng hãy cho nhưng không.

Trả lời