TH online 06 : Cử hành Bí Tích nơi cộng đoàn tiên khởi

 

Thần học online

 

 Bí tích tổng quát

 Bài 6: Cử hành Bí Tích nơi cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi

 

TH online 06 : Cử hành Bí Tích nơi cộng đoàn tiên khởiTừ lễ Hiện xuống, Thánh Thần tiếp tục thực hiện công cuộc thánh hoá ngang qua các dấu chỉ bí tích. Hội thánh thanh tẩy những dấu chỉ lấy từ sinh hoạt thiên nhiên và đời sống xã hội cũng như từ Cựu ước để diễn tả và hiện tại hoá công cuộc cứu độ của Chúa Kitô.

Trong phụng vụ, dấu chỉ và biểu tượng là những gì hữu hình mà ta nhìn thấy. Bí tích không chỉ dừng lại ở các dấu chỉ và biểu tượng, và không phải dấu chỉ nào cũng là dấu chỉ bí tích.

Quả vậy, theo thánh Thomas, bí tích theo đúng nghĩa là điều gì làm dấu chỉ cho một thực thể thần thiêng quan hệ đến con người và thánh hóa con người.[1] Nhờ các dấu chỉ bí tích, Thiên Chúa đã thông ban sức sống thần linh của Ngài cho người. Nhờ vậy, con người thiết lập được mối tương quan thâm sâu với Thiên Chúa. Ta thấy giữa hai người yêu nhau, ánh mắt nhìn, cử chỉ và mối quan tâm dành cho nhau,… chứa đựng một tình cảm hơn thế nhiều, mà chỉ hai người trong cuộc mới có thể hiểu được. Thế thì biểu tượng và dấu chỉ kia không phải là cái từ đó phát sinh ra tình cảm của hai người, nhưng tình yêu kia mượn biểu tượng và dấu chỉ để diễn đạt một phần tình cảm của nhau. (Từ cạnh sườn bị đâm thâu – tr 84)

 [youtube]6BWPbakhCkw[/youtube]

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Xc. Thánh Thomas Aquinas, Summa Theologica, III, q. 60a 3c.

 

Trả lời