Ngày 07.12.2017: Thực hành đức tin

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (7, 21.24-27)

Khi ấy, Chúa Giêsu  phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, “Lạy Chúa, lạy Chúa!”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.

“Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

THỰC HÀNH ĐỨC TIN

Khi xem các tập phim truyền hình, chúng ta bắt gặp nhiều diễn viên làm dấu thánh giá. Tinh ý một chút, chúng ta có thể đoán ra: diễn viên này có phải tín hữu Kitô hay không? Diễn viên này, nếu là tín hữu Kitô có thực hành đức tin hay không? Tất cả thể hiện trong tính tự nhiên và thành tâm. Tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng điều đó cho thấy: những gì chúng ta thực hành là dấu chứng ta thuộc về đâu và thuộc về ai. Cũng thế, ta chẳng thể thuộc về Chúa nếu chỉ nói suông mà không thực hành lời Chúa, chúng ta vẫn mãi là kẻ bên ngoài, vẫn chưa thuộc về nước Chúa. Vậy, bây giờ, ta thay đổi vẫn còn kịp bởi không bao giờ là quá muộn.

 

Trả lời