Thánh lễ mừng bổn mạng tu viện Alberto 2017

.

Hôm nay ngày 15/11/2017, vào lúc 5 giờ 00 sáng giáo xứ Thánh Đa Minh mừng kính Thánh Anbêtô Cả cũng là ngày kính Thánh bổn mạng của Tu viên Anbêtô. Cha Bề trên chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh, OP chủ tế, cùng quý cha trong Tu viện hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các tu sỹ theo gương Thánh bổn mạng để sống làm vinh danh Chúa trong mọi công việc mình làm.

Thánh lễ mừng bổn mạng tu viện Alberto 2017

Thánh lễ mừng bổn mạng tu viện Alberto 2017

Quý thầy, quý Soeur, quý Hội Đồng Mục Vụ, các em mái ấm Lạc Quang và quý đại diện các Hội đoàn trong giáo xứ tham dự thánh lễ sốt sắng. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ tràn đầy hồng ân cho quý cha, quý thầy trong Tu viện và ban cho các ngài luôn hồn an xác mạnh để chu toàn sứ mệnh Thiên Chúa trao.

Thánh lễ mừng bổn mạng tu viện Alberto 2017

Thánh lễ mừng bổn mạng tu viện Alberto 2017

Qua bài chia sẻ, cha Giuse đã nhắc nhớ chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa cho mỗi người những nén vàng, nén bạc đó là sự sống và tài năng của mỗi người, chúng ta phải biết làm thế nào để làm cho sinh lợi và sống hữu ích.

Cha đã giúp cộng đoàn thêm hiểu biết về thánh Anbêtô, Ngài luôn học hỏi và là một nhà tri thức lỗi lạc, hòa hợp giữa thánh khoa và khoa học tự nhiên, càng yêu mến khoa học tự nhiên chân chính, càng dẫn chúng ta tới với Chúa và đức tin ngày thêm vững mạnh.

Thánh lễ mừng bổn mạng tu viện Alberto 2017

Thánh lễ mừng bổn mạng tu viện Alberto 2017

Thánh lễ mừng bổn mạng tu viện Alberto 2017

Thánh lễ mừng bổn mạng tu viện Alberto 2017

Cuối lễ, đại diên HĐMV chúc mừng Thánh bổn mạng Tu viện Anbêtô, nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý cha, quý thầy tràn đầy hồng ân Chúa, luôn được hồn an xác mạnh để chu toàn sứ mệnh mà Thiên Chúa đã trao ban.

Cha Bề trên đáp lời, cám ơn HĐMV, quý soeur, quý đại diện các hội đoàn, các em mái ấm cùng toàn thể cộng đoàn tham dự thánh lễ hôm nay và xin thêm lời cầu nguyện để anh em trong Tu viện ngày càng sống theo gương Thánh bổn mạng để làm vinh danh Chúa trong đời sống và sứ vụ.

Thánh lễ mừng bổn mạng tu viện Alberto 2017

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con noi gương Thánh Anbêtô để hàng ngày chúng con biết học hỏi lời Chúa, biết những điều cần thiết trong cuộc sống, để chúng con biết sử dụng tài trí Chúa ban để phục vụ Chúa và giáo hội.

Maria PT

Xem thêm hình ảnh

Trả lời