Ngày 27.10.2017: THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A

27/10/17 THỨ SÁU TUẦN 29 TN
Lc 12,54-59

 

BIẾT PHÂN ĐỊNH CÁC DẤU CHỈ

Ngày 27.10.2017: THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A

“Sao các ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải.” (Lc 12,57)

Suy niệm: Dấu chỉ đầu tiên và cơ bản của sự khôn ngoan là biết phân biệt phải / trái, thiện / ác. Khi nhận biết điều phải, ta mới có thể chọn hướng đi đúng; ngược lại, ta sẽ đi sai đường.  Trên bình diện tôn giáo, chọn đi theo Chúa là đúng đắn, nhưng còn phải nhạy bén nhận ra thánh ý Ngài muốn nói với ta qua các dấu chỉ của thời đại. Đây là một thách đố không nhỏ, có thể vì ta thiếu bén nhạy, không quan tâm, nên chẳng “đọc” được ý nghĩa của các dấu chỉ ấy. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su trách người Do Thái, vì họ nhanh nhẹn nhận ra những dấu hiệu của thời tiết, nhưng lại thiếu bén nhạy trước những dấu chỉ Nước Trời đang được thực hiện giữa họ. Nếu họ biết phân định những vấn đề đức tin tựa như am hiểu của họ về thời tiết, thì họ đã không để hụt mất ơn cứu độ.

Mời Bạn: Bạn có thể rất rành về các kiến thức của đời sống, nhưng lại mù mờ về phương cách thực hành đức tin thời đại hôm nay. Bạn có thể rất giỏi sử dụng các máy móc hiện đại, nhưng lại vụng về trong các mối tương quan với Chúa và với người khác. Bạn có thể rất quan tâm đến hàng hiệu, đồ dùng thời thượng, nhưng lại thiếu nhạy bén trước nỗi khổ của người lân cận. Sao bạn không tự xét xem cái gì là cốt lõi của cuộc đời để đầu tư vào điều cốt lõi ấy?

Sống Lời Chúa: Dự báo thời tiết cần cho sinh hoạt hằng ngày thế nào thì những cảnh báo của Chúa cũng cần thiết cho đời sống đức tin như vậy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết dùng ơn khôn ngoan của Thánh Thần con lãnh nhận trong bí tích Thêm Sức để nhận ra các dấu chỉ. Amen.


Trả lời