Video: Hành hương Đức Mẹ Tà-Pao 2017

 

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, đoàn con cái mẹ thuộc giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông dắt dìu nhau nên kính viếng Mẹ tại Tà-Pao.

Xin giới thiệu với cộng đoàn video và một số hình ảnh của chuyến hành hương ý nghĩa này

Video: Hành hương Đức Mẹ Tà-Pao 2017

Khởi đầu từ giáo xứ

Video: Hành hương Đức Mẹ Tà-Pao 2017

Dâng hoa – nến trước linh đài Mẹ

Video: Hành hương Đức Mẹ Tà-Pao 2017

Suy niệm kinh Mân Côi

Video: Hành hương Đức Mẹ Tà-Pao 2017

Thánh lễ

Video: Hành hương Đức Mẹ Tà-Pao 2017

Xem thêm hình

Trả lời