Học hỏi về các Tổng lãnh Thiên Thần

 

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN
MI-CA-EN, RA-PHA-EN, VÀ GÁP-RI-EN

Các em Lễ sinh thân mến.

Học hỏi về các Tổng lãnh Thiên ThầnChuẩn bị mừng lễ kính Các Tổng lãnh Thiên thần, cách riêng Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-en, Bổn mạng Ban Lễ Sinh, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các ngài để noi gương và bắt chước các ngài mà phụng sự Chúa cho xứng đáng.

Theo Thánh Kinh, Thiên Chúa đã dựng nên vô số Thiên thần, để các ngài phụng sự Thiên Chúa và trợ giúp con người. Thế nhưng, Thánh Kinh không nói rõ Thiên Chúa dựng nên các Thiên thần từ khi nào. Tuy nhiên, Thánh Kinh có những sách hay những đoạn nói rõ về sự xuất hiện hay những lần hiện ra của các Thiên thần : Các ngài là những vị thiêng liêng, quyền phép hằng thi hành thánh ý Thiên Chúa và trợ giúp con người.

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy :

“Thiên thần là những thụ tạo thiêng liêng, không ngừng tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ các kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa với các thụ tạo khác : ‘Các Thiên thần cộng tác vào mọi điều thiện hảo của chúng ta’” (số 530).

“Các Thiên thần hầu cận Đức Kitô, là Chúa của mình. Các ngài phụng sự Người, đặc biệt trong việc thực hiện sứ vụ cứu độ của Người đối với nhân loại” (số 351).

“Hội Thánh tôn kính các Thiên thần, là những vị trợ giúp Hội Thánh trong cuộc lữ hành trần thế, và là những vị bảo vệ mọi hữu thể nhân linh” (số 352)

1. Tổng lãnh Mi-ca-en :

Theo Thánh Kinh, Tổng lãnh Micaen được Thiên Chúa dựng nên để chiến đấu trợ giúp loài người.

Học hỏi về các Tổng lãnh Thiên ThầnSách Đa-ni-en viết : Thời đó, Mi-ca-en sẽ đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa.” (Đn 12,1).

Sách Khải Huyền tường thuật lại sự chiến thắng của Tổng lãnh Mi-ca-en trước thế lực của ma quỷ và sự dữ : “Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Mi-ca-en và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xa-tan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó.” (Kh 12, 7-9).

Như vậy, Tổng lãnh Mi-ca-en được Thiên Chúa dựng nên và trao cho nhiệm vụ chiến đấu chống lại ma quỷ và sự dữ, để bảo vệ dân nước Thiên Chúa. Vì thế, ngài có danh xưng là MI-CA-EN, nghĩa là : “AI BẰNG THIÊN CHÚA”

2. Tổng lãnh Ra-pha-en :

Học hỏi về các Tổng lãnh Thiên ThầnTheo sách Tô-bi-a, Tổng lãnh Ra-pha-en được Thiên Chúa sai đến để cứu chữa những người luôn trung thành làm tôi Thiên Chúa : “Ngay lúc ấy, lời cầu xin của hai người là Tô-bít và Xa-ra đã được đoái nghe trước nhan vinh hiển của Thiên Chúa. Và thiên sứ Ra-pha-en được sai đến chữa lành cho cả hai. Ông Tô-bít thì được khỏi các vết sẹo trắng ở mắt, để ông được ngắm nhìn tận mắt ánh sáng của Thiên Chúa ; còn cô Xa-ra, con gái ông Ra-gu-ên, thì được kết duyên với cậu Tô-bi-a, con trai ông Tô-bít, và được thoát khỏi tay ác quỷ Át-mô-đai-ô. ” (Tb 3, 16-17).

Không những thế, Tổng lãnh Ra-pha-en hằng luôn đồng hành che chở cho Tô-bi-a trên đường đi : “Vậy cậu Tô-bi-a đi tìm một người thông thạo đường để cùng đi với cậu đến Mê-đi. Cậu ra đi và thấy thiên sứ Ra-pha-en đang đứng trước mặt cậu, nhưng cậu lại không biết đó là thiên sứ của Thiên Chúa. Cậu nói với thiên sứ : ‘Anh bạn trẻ, anh là người ở đâu ?’ Thiên sứ đáp : ‘Tôi cũng là con cái Ít-ra-en, anh em của anh. Tôi đến đây để làm việc.’ Cậu Tô-bi-a liền hỏi : ‘Anh có biết đường đến Mê-đi không ?’ Thiên sứ nói : ‘Có. Tôi đã nhiều lần đến đó, tôi thông thạo và thuộc hết các đường. Tôi thường hay đến Mê-đi và trọ nhà ông Ga-ba-ên, là người anh em của chúng tôi đang cư ngụ tại Ra-ghê xứ Mê-đi. Bình thường thì Ra-ghê cách xa Éc-ba-tan hai ngày đường, vì nằm ở miền núi.’ Cậu Tô-bi-a nói : ‘Này anh bạn trẻ, anh hãy chờ tôi đi báo cho cha tôi hay đã, vì tôi cần có anh đi cùng với tôi, và tôi sẽ trả công cho anh.’ Thiên sứ đáp : ‘Được, tôi sẽ chờ anh. Chỉ có điều là đừng đi lâu quá.’” (Đn 5, 4-8).

Những câu truyện Thánh Kinh trên cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương con người bằng cách sai các Thiên thần đến để chăm sóc và trợ giúp con người, đặc biệt là những người kính sợ và trung thành phụng sự Chúa. Với sứ mạng của mình, danh xưng Tổng lãnh RA-PHA-EN, có nghĩa là “THIÊN CHÚA CHỮA LÀNH”, hay “Linh dược của Thiên Chúa”

3. Tổng lãnh Gáp-ri-en

Học hỏi về các Tổng lãnh Thiên ThầnTheo Phúc Âm thánh Lu-ca, Tổng lãnh Thiên thần Gáp-ri-en chính là vị sứ giả được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a : “Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : ‘Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.’ Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói : ‘Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.’

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : ‘Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !’

Sứ thần đáp : ‘Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.’

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : ‘Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.’ Rồi sứ thần từ biệt ra đi.” (Lc 1, 26-38)

Câu truyện Thánh Kinh trên đây cho chúng ta thấy quyền năng của Thiên Chúa vượt trên những lý lẽ sự hiểu và tự nhiên của con người. “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Với sứ mạng của mình, danh xưng GÁP-RI-EN, có nghĩa là “SỨC MẠNH CỦA THIÊN CHUA”

Mừng lễ kính các Tổng lãnh Thiên thần, các em Lễ sinh được mời gọi noi gương bắt chước các ngài để phụng sự Thiên Chúa nơi Bàn Thánh của Ngài, trong nhiệm vụ giúp lễ của các em. Và qua nhiệm vụ giúp lễ của mình, các em sẽ được Thiên Chúa ban ơn giúp sức, để đời sống của các em luôn thánh thiện tốt lành như các Thiên thần. Như thế, các em sẽ trở nên những sứ giả của Phúc Âm mà loan truyền tình thương của Thiên Chúa cho những người các em gặp gỡ : nhằm đẩy lui những sự xấu xa tỗi lỗi mà biểu dương sức mạnh của Thiên Chúa, như tổng lãnh Mi-ca-en đã chiến thắng ma quỷ và sự dữ ; hay để cứu giúp những người gặp hoạn nạn khó khăn và cùng đồng hành với ông bà, cha mẹ, bạn bè và những người thân của các em, để đem lại sự an vui hạnh phúc cho mọi người, như Tổng lãnh Ra-pha-en đã cứu chữa ông Tô-bít, bà Xa-ra và đồng hành với cậu Tô-bi-a trên đường đi ; hoặc để biểu dương quyền năng của Thiên Chúa qua đời sống đức tin của các em, luôn xác tín rằng, với Thiên Chúa thì không có gì là không thể làm được, như Tổng lãnh Gáp-ri-en đã loan báo cho Đức Ma-ri-a về quyền năng của Thiên Chúa.

Nhờ lời chuyển cầu của các Tổng lãnh Thiên thần, cách riêng của Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-en, Bổn mạng của Ban Lễ sinh, nguyện xin Thiên Chúa ban cho các em nhiều sức khỏe, ơn khôn ngoan, giúp các em luôn được mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi, hầu xứng đáng với danh xưng là những người phụng sự Thiên Chúa nơi Bàn Thánh của Ngài, như các Thiên thần hằng hầu cận trước tòa Thiên Chúa.

(Biên soạn : dinhnguyen.op.,
hình ảnh : Internet)

nguồn: Lễ sinh Đa Minh

Trả lời