Ngày 27.09.2017: THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN NĂM A

27/09/17 THỨ TƯ TUẦN 25 TN
Th. Vinh-Sơn Phao-lô, linh mục
Lc 9,1-6

 

SỨ MỆNH HÀNG ĐẦU

“Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.” (Lc 9,6)

Ngày 27.09.2017: THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Suy niệm: Loan báo Tin Mừng Nước Trời là sứ mệnh hàng đầu của Chúa Giê-su và của cả Giáo hội. Ngài đã đến trần gian và ở lại 33 năm là để thi hành sứ mệnh này. Kế tiếp Ngài, các người được Ngài mời gọi, đi theo, ở với và rồi được sai đi cũng mang trọng trách ấy cho đến “khi Chúa đến.” Trước tiên, loan báo Tin Mừng hệ tại ở việc “đi”: đi vào giữa lòng đời và đi ra vùng ngoại biên. Loan báo còn là làm chứng, thực hiện những dấu chỉ, trong đó có dấu chỉ chữa trị những vết thương tinh thần và cả thể lý của những kẻ môn đệ Chúa Ki-tô được sai đến. Lời loan báo, giới thiệu Tin Mừng được đón nhận dễ dàng hơn khi có các dấu chỉ yêu thương, hy sinh, quảng đại… kèm theo. Điều này đòi hỏi các môn đệ phải nỗ lực thích nghi, sáng kiến trong sứ vụ. Nói cách khác, để chu toàn sứ mệnh, người môn đệ không thể ở yên một chỗ, nhưng phải di chuyển và đưa ra những kế hoạch cụ thể, thích hợp.

Mời Bạn: Sứ mệnh cao cả song đầy chông gai này sẽ khiến nhiều môn đệ Chúa Ki-tô chùn bước. Bạn hãy cậy nhờ đến sự trợ giúp của Chúa: “Ơn Ta đủ cho con” (1Cr 12,9), cùng với lòng nhiệt thành yêu mến các linh hồn, nỗ lực không mệt mỏi loan báo Tin Mừng bằng lời nói và việc làm cụ thể, để hoàn thành sứ mệnh.

Sống Lời Chúa: Thực hiện ngay sứ mệnh tông đồ của bạn bằng cách: – cầu nguyện và cổ võ cho ơn thiên triệu linh mục, tu sĩ; – tham gia các hoạt động tông đồ giáo dân tại giáo xứ mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy sai con đi làm chứng nhân cho Chúa. Con xin sẵn lòng đáp lại tiếng Chúa gọi mời. Amen.


Trả lời