Ký hợp đồng giữa Bộ Truyền Thông và Dòng Tên

 

 Ký hợp đồng giữa Bộ Truyền Thông và Dòng TênRoma. Sáng ngày 21-9-2017, một hợp đồng giữa Bộ Truyền Thông và Dòng Tên đã được ký kết tại trụ sở Bộ Truyền Thông ở Roma.

 Ký hợp đồng này có Đức Ông Bộ trưởng Dario Edoardo Viganò và Cha Juan Antonio Guerrero Alves, Đại diện Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên đặc trách các tu sĩ của dòng hoạt động trong các cơ sở ở Roma.

 Với Hợp đồng này, Dòng Tên bày tỏ sự sẵn sàng cộng tác với Bộ Truyền Thông trong sứ mạng tông đồ trong thế giới truyền thông.

 Lên tiếng trong dịp này, Đức Ông Viganò nói: ”Chúng ta đang thực hiện một hành động vâng phục Đức Thánh Cha về những tiêu chuẩn do ngài ấn định. Sự cộng tác mới sẽ mang lại nhiều thành quả vì khi sống một sự phục vụ Giáo Hội, ta đi xa hơn sự thỏa mãn bản thân. Việc phục vụ vượt lên trên mỗi người chúng ta và tôi cầu mong chúng ta có thể sống nghề nghiệp ”theo cách thức của Thiên Chúa”: chúng ta không phải chỉ là những người chuyên nghiệp, nhưng là những người chuyên nghiệp giỏi được biến đổi trong kinh nghiệm về mầu nhiệm Thiên Chúa”.

 Đức Ông Viganò chuyển lại sự cám ơn và hài lòng của ĐTC về hình thức mới trong sự cộng tác này trong tiến trình cải tổ.

 Về phần Cha Guerrero Alves, đại biểu của Dòng Tên, cha nói: ”Ơn gọi của dòng Tên là phục vụ Giáo Hội như Giáo Hội yêu cầu. Sự đóng góp của chúng tôi trong lãnh vực truyền thông làm cho chúng tôi hạnh phúc vì chúng tôi có thể góp phần vào những cuộc cải tổ mà ĐTC mong muốn”.

 Đài Vatican được ĐTC Piô 11 thành lập ngày 11-2 năm 1931 và ngay từ đầu ngài ủy thác cho dòng Tên đảm trách. Đài lớn mạnh với thời gian và cho đến đầu triều đại của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đài Vatican có 40 chương trình gồm 40 ngôn ngữ khác nhau, và có 21 LM tu huynh dòng Tên cộng tác. Vị Tổng Giám đốc và Giám đốc các chương trình, và nhiều trưởng chương tình đều thuộc dòng Tên.

 Với cuộc cải tổ do ĐTC Phanxicô đề xướng, 9 cơ quan truyền thông của Tòa Thánh, trong đó có Đài Vatican, được gộp thành Bộ Truyền Thông (Segreteria per la comunicazione) và ngài Bổ nhiệm Đức Ông Viganò làm Bộ trưởng, cùng với các vị hữu trách mới. Dòng Tên không còn đảm trách đài nữa, và Hiệp định mới ký kết muốn mời gọi sự cộng tác của Dòng vào công tác truyền thông.

 Hiện nay trong số các nhân viên của Đài Vatican, có 10 LM dòng Tên làm trưởng chương trình, phần lớn thuộc các nước Đông Âu và 3 LM phục vụ trong ban khác của đài. Ngoài ra có 4 số sinh viên dòng Tên đến thực tập và phục vụ một thời gian tại Đài, trong đó có một thầy người Việt.

 G. Trần Đức Anh OP

 

Trả lời