Thần học Đời Tu 08: Các Nữ đan sĩ

Thần học online:
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Bài 08: Các Nữ đan sĩ

Thần học Đời Tu 08: Các Nữ đan sĩ

Đời sống tu trì của nữ giới có thể chia làm 2 loại chính : một loại sống trong nhà kín (gọi chung là các « nữ đan sĩ »), một loại chuyên lo hoạt động tông đồ (gọi chung là các « nữ tu hoạt động »). Bài học này chỉ giới hạn trình bày đôi nét về các nữ đan sĩ. Lối tu hành « kín cổng cao tường » này của nữ giới, đã làm nên một nét rất đặc biệt trong đời sống của Giáo hội, từ thời các Giáo phụ, đến thời Trung cổ và Cận đại.

[youtube]p2kIjWZ5Pq4[/youtube]

Trả lời