Thần học Đời Tu 07: Những dòng Hành khất

Thần học online:
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Bài 07: Những dòng Hành khất

Thần học Đời Tu 07: Những dòng Hành khất

Theo tiếng Latin, mendicantes, có nghĩa là « hành khất, ăn xin ». Từ ngữ này gợi lên hình ảnh của những người nghèo. Quả vậy, vào thời Trung cổ, có một hình thức tu trì mới xuất hiện: các dòng hành khất. Các dòng mới này chủ trương: rao giảng bằng gương mẫu đời sống khó nghèo, hăng say đi loan báo Tin Mừng, phát động canh tân về thần học và chăm lo về mục vụ trong Giáo hội.

Có 4 dòng tu mới thuộc loại dòng hành khất được thành lập vào thế kỷ XIII : Phan Sinh (1209), Đa Minh (1216), Cát Minh (1226) và Âu Tinh (1256); sau này nhiều dòng khác cũng được xếp vào loại dòng hành khất: Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ, dòng Chúa Ba Ngôi, dòng Mimini do thánh Phanxicô de Paola (+1507) thành lập, và dòng Bệnh viện của thánh Gioan Thiên Chúa.

Trong bài học này, chúng ta tập trung cái nhìn về các dòng hành khất.

[youtube]48kOUgDJCZc[/youtube]

Trả lời