Thần học Đời Tu 03: Đời Đan tu bên Đông Phương

Thần học online:
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Bài 03: Đời Đan tu bên Đông Phương

Thần học Đời Tu 03: Đời Đan tu bên Đông PhươngĐời đan tu bên Đông Phương có thể tóm tắt vào 3 hình thức căn bản: 1. Ẩn sĩ, 2. Bán ẩn sĩ và 3. Cộng đoàn.

1. Ẩn sĩ: Nếp sống ẩn tu đơn độc này khai sinh tại Ai Cập. Thánh Phaolô Thèbes (236 – 347) và thánh Antôn (250- 356) được coi như là những nhân vật tiêu biểu.

2. Bán ẩn sĩ: Dần dần, các đan sĩ từ bỏ nếp sống đơn độc để qui tụ thành từng nhóm.

3. Cộng đoàn: Có thể nói thánh Pacômiô (292- 346) là người đầu tiên khai sinh ra đời sống tu trong cộng đoàn(koinonia), tại Tabenne, miền thượng Ai Cập, năm 325. 

[youtube]Lq0jWk6XzWI[/youtube]

Trả lời