Clips: Chín cách cầu nguyện của Thánh Đaminh

 

Clips: Chín cách cầu nguyện của Thánh Đaminh

Các bậc thầy thánh thiện trong Giáo Hội như thánh Augustinô, Ambrosiô, Grêgoriô, Hilariô, Isidorô, Gioan kim khẩu, Gioan Damascenô, Bênađô và các thánh tiến sĩ thuộc nghi lễ Hy lạp cũng như La Tinh đã giảng giải rất chi tiết về các cầu nguyện. Các ngài đã khích lệ và diễn tà cách thức cầu nguyện cũng như chỉ ra sự cần thiết và giá trị của cầu nguyện, đồng thời giải thích những phương và những chuẩn bị phải có, bên cạnh đó các ngài cũng cho thấy những trở ngại của mỗi cách thức cầu nguyện.

Trong những cuốn sách uyên bác của mình, vị tiến sĩ sáng giá và đạo đức, tu sĩ Tôma Aquinô và Anbêtô thuộc dòng Anh Em Thuyết Giáo, cũng như Willam trong khảo luận của người về các nhân đức đã đề cao cách thức cầu nguyện mà linh hồn nhờ các chi thể để tung hô, thờ lạy Thiên Chúa là cách thức cầu nguyện thánh thiện, sốt sắng và tuyệt đẹp. Nhờ cách thức cầu nguyện này, linh hồn ở trong sự rung động của thân thể và được rung động nhờ thân thể. Đôi khi thân xác đạt đến sự ngây ngất trong tình trạng xuất thần như trong trường hợp thánh Phaolô hoặc được cuốn hút trong tinh thần hoan hỷ như thánh vương Đa-vít. Thánh Đaminh đã từng sử dụng cách thức cầu nguyện này và thật hợp lý khi chúng ta bàn một khiá cạnh nào đó về phương pháp cầu nguyện của người. (trích sách cùng tên)

[youtube]Y9bLnPByPpg[/youtube]

Trả lời