Khởi đầu Tĩnh tâm mừng kính thánh Đa Minh

 

Nhằm chuẩn bị tâm hồn mừng lễ thánh bổn mạng Đa Minh, giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông tổ chức ba ngày tĩnh tâm, vào lúc 17giờ 30 các ngày 03, 04 và 05/08/2017. Trong buổi tĩnh tâm đầu tiên này, cha Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. là người hướng dẫn cộng đoàn.

Khởi đầu Tĩnh tâm mừng kính thánh Đa Minh

Trong bài chia sẻ ngày thứ nhất, cha Phêrô đã mời gọi cộng đoàn học nơi cha thánh Đa Minh, người luôn nói với Chúa.

Để nói với Chúa như thánh Đa Minh, cha giảng phòng mời gọi cộng đoàn hãy cậy nhờ Đức mẹ chuyển cầu cho chúng ta. Cha trưng dẫn dụ ngôn bữa tiệc Cana khi hết rượu, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, mọi khó khăn đã được tháo gỡ và đôi vợ chồng trẻ đã vượt qua những khó xử để có niềm vui trọn vẹn ngày trọng đại của cuộc đời họ.

Khởi đầu Tĩnh tâm mừng kính thánh Đa Minh Khởi đầu Tĩnh tâm mừng kính thánh Đa Minh

Điều thứ hai, cha giảng phòng mượn ý tưởng của Đức cha Bùi Tuần, nhắc nhở cộng đoàn đặc biệt nói với Chúa về tình trạng quỷ dữ đang lộng hành trong thế giới hôm nay.

Trong cuộc sống hiện tại, chúng ta luôn bị cám dỗ bởi những thú vui vật chất, thích hưởng thụ và nhất là gian dối trong mọi vấn đề để có lợi cho bản thân, xin Chúa xua đuổi ma quỷ ra khỏi tâm hồn chúng ta, để chúng ta không làm nô lệ cho ma quỷ, xin Chúa giúp chúng ta đứng vững trong đức tin qua việc luôn cầu nguyện với Chúa.

Khởi đầu Tĩnh tâm mừng kính thánh Đa Minh

Và điều thứ ba, cha nhắc mọi người hãy xin Chúa Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta để chúng ta vượt thắng mọi cám dỗ, nhất là khi chúng ta yếu lòng tin vào lòng thương xót của Chúa, giúp chúng ta vượt qua những cơn thử thách, gian nan khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

Khởi đầu Tĩnh tâm mừng kính thánh Đa Minh

Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của thánh phụ Đa Minh, xin cho chúng con luôn học và noi gương ngài để chúng con được lãnh nhiều ơn lành và yêu mến Chúa mỗi ngày nhiều hơn. Nguyện xin thánh Đa Minh cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.

Tam nhật tĩnh tâm còn tiếp tục buổi thứ hai (04.8) do cha Quản đốc thánh đường và ngày cuối cùng (05/8) do cha Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng hướng dẫn. Kính mời cộng đoàn tham dự sốt sắng.

Maria PT

 

 

Trả lời