Tổng quát về Thần học Luân lý

Thần học online:
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 1: Tổng quát về Thần học Luân lý

Điểm nhắm trước tiên của thần học luân lý là xác định tình trạng có tội hay không của hành động và những nguyên tắc nhằm giải quyết cho đúng các trường hợp. – Công đồng Trentô (1545-1563)

Hiện nay, dường như đời sống đạo đức và luân lý của nhiều dân tộc trên thế giới đang xuống cấp trầm trọng. Sự kiện này đã gây  ra một khoảng trống xung quang lương tâm con người.

Cảm được “khoảng trống” này, Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và Gia đình thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu giới thiệu đến cộng đoàn các bài thần học Online về chủ đề Thần học Luân lý do Lm. Phaolô Cao Chu Vũ, OP. hướng dẫn.

Ngoài việc xem và nghe qua Video, cộng đoàn có thể tham khào thêm giáo trình “Luân lý tổng quát” do Lm. Phaolô Cao Chu Vũ, OP., biên soạn và được phát hành tại Trung Tâm học vấn Đa Minh.

Bài 2: Các nguồn của Thần học Luân lý

Bài 3: Huấn quyền và Thần học Luân lý

Bài 4: Kinh nghiệm luân lý của con người

Bài 5: Phương pháp nghiên cứu thần học luân lý

Bài 6: Nền tảng của luân lý

Bài 7: Con người – nghèo tự thân và phụ thuộc

Bài 8: Con người – hình ảnh Thiên Chúa

Bài 9: Tự do có trách nhiệm

Bài 10: Tự do theo thánh Phaolô

Bài 11: Nền luân lý chuẩn mực: bắt chước Đức Kitô

Bài 12: Luật mặc khải

Bài 13: Lề luật theo thánh Phaolô

Bài 14: Quan niệm về luật tự nhiên

Bài 15: Nội dung của luật tự nhiên

Bài 16: Tính khả tri của luật tự nhiên

Bài 17: Định nghĩa nhân luật

Bài 18: Những vấn đề luân lý của nhân luật

Bài 19: Lương tâm trong Kinh Thánh

Bài 20: Lương tâm tiền luân lý và luân lý

Bài 21: Tiến trình nhận thức của lương tâm

Bài 22: Các lương tâm hiện thực

Bài 23: Lương tâm khuyến thiện và thực hiện quyết định

Bài 24: Việc huấn luyện lương tâm

Bài 25: Một vài yếu tố cần lưu ý khi huấn luyện lương tâm

Bài 26: Con người thực hiện các hành vi

Bài 27: Lý trí nhận biết hành vi

Bài 28: Ý muốn tự do thực hiện hành vi

Bài 29 & 30: Các yếu tố xác định tính luân lý hành vi

Bài 31: Tội lỗi theo Kinh Thánh và theo các Giáo phụ

Bài 32: Tội lỗi theo Thần học hiện đại

Trả lời