Video: Mừng bổn mạng Ban Tông Đồ 2017

 

 

Video: Mừng bổn mạng Ban Tông Đồ 2017Thánh lễ bổn mạng Ban Tông Đồ do cha Bề trên Chính xứ Giuse Lưu Công Chỉnh, O.P. chủ tế, đồng tế có cha Linh hướng Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu, O.P. và quý cha khách. Trước đó, vào 18h30 thứ hai 26/6/2017, tại nguyện đường Thánh Thể, Ban Tông Đồ đã dâng thánh lễ tĩnh tâm do cha Linh hướng Phanxicô Xaviê chủ sự.

Trong lời nói đầu lễ, cha Chính xứ giới thiệu niềm vui của Giáo hội được mừng kính hai vị thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Vì chính nhờ các Ngài, Hội thánh bắt đầu đón nhận đức tin từ Chúa Giêsu. Cha mời gọi cộng đoàn noi gương hai vị thánh trụ cột Giáo hội, sống đức tin được lãnh nhận trong việc trung thành tuân giữ lời các Ngài giảng dạy và loan báo niềm tin vào Chúa Kitô đến với mọi người (trích Bản tin).

 

 

 

Trả lời