Trực Triếp Thánh lễ Mừng Kim Khánh Thành Lập Giáo Xứ

 

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giáo xứ được thành lập, Ban Truyền Thông giáo xứ Thánh Đa Minh (Ba Chuông) truyền trực tiếp Thánh lễ đặc biệt này, để cộng đoàn Dân Chúa – cách riêng những anh chị em “Xa Quê”, hướng về chung vui với cộng đoàn giáo xứ.

Thánh lễ sẽ bắt đầu lúc 9g00 sáng hôm nay (24.6.2017).

 

 

Trực Triếp Thánh lễ Mừng Kim Khánh Thành Lập Giáo Xứ

 

 

Trả lời