Clip: Cổ võ Ơn Thiên Triệu (2017)

 

Clip: Cổ võ Ơn Thiên Triệu (2017)Nhằm cổ võ ơn gọi Thánh Hiến, quý thầy Đại Chủng sinh đang giúp xứ và quý Dì Đa Minh Thánh Tâm đã giới thiệu với cộng đoàn hình ảnh, linh đạo và việc tuyển sinh của các nhà Dòng qua các “tu sĩ nhí”. Các em trong nhiều tu phục khác nhau, háo hức tiến lên cung thánh để cộng đoàn chiêm ngắm như tu sĩ thật. Các em đơn sơ và thánh thiện là hình ảnh con cái nước trời; cũng vậy, đời sống của cộng đoàn các tu sĩ phản chiếu từ gương sáng của cộng đoàn thiên quốc.

Thánh lễ tôn vinh Chúa Kitô mục tử nhân lành và qua Mẹ Maria, cầu nguyện đặc biệt cho những ai sống đời dâng hiến, được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng của cộng đoàn giáo xứ (trích Bản tin)

 

 

Trả lời