Clips nhạc : Thánh nữ Catarina

Nhạc và lời: Phạm Quang, OP.
Trình bày: Ca đoàn giáo xứ Kẻ Sặt, Hố Nai
PPT : Lm Phan Tự Cường

 

Clips nhạc : Thánh nữ Catarina1: Người hiền nữ đáp tiếng Chúa gọi
Lòng nhiệt tâm tiến bước lên đường
Để danh Chúa được tôn vinh.
Người củng cố thống nhất Giáo hội
Đời nội tâm mến Chúa yêu người
Trong gian khó vẹn toàn tín trung.

ĐK: Catarina trong trắng ngọc ngà
Dâng lên muôn câu ca nổi bật giữa rừng hoa.
Catarina tiến sĩ Giáo hội,
Con dâng nén hương lòng
xin người nguyện giúp cầu thay.

2 : Là người mẫu với thế giới này
Đời ngổn ngang thúc bách bên ngoài
Nhưng không thiếu đời nội tâm.
Người hiền nữ sống giữa thế trần
Đời đảm đang sáng suốt vững vàng
Đưa thủ lãnh trở về thánh đô.

 

Trả lời